ซื้อประกันอัคคีภัย เพิ่มความอุ่นใจจาก เอซี

โปรโมชั่น ซื้อประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ที่ติดตั้ง AC AUTOGAS ของแท้เท่านั้น*
วงเงินการรับประกันสูงสุดไม่เกิน 1,400,000 บาท ระยะเวลารับประกัน 1 ปี

 

ประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ที่ติดตั้ง AC AUTOGAS ของแท้เท่านั้น* วงเงินการรับประกันสูงสุดไม่เกิน 1,400,000 บาท ระยะเวลารับประกัน 1 ปี

โดยมีความคุ้มครองดังนี้

 1. กรณีเกิดเพลิงไหม้ต่อรถยนต์ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ ตามรายการสินค้าที่เอาประกันอัคคีภัย และมีอุปกรณ์แก๊สเป็นต้นเหตุ มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 2. กรณีผู้ขับขี่และผู้โดยสารเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ จากกรณีเกิดเพลิงไหม้ (ตามเงื่อนไขข้อ 1.) ต้องรักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร คุ้มครองโดยไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยอื่นเพิ่มเติมได้อีก

การรับประกันจะยึดถือตามบาร์โค๊ด (BARCODE) ใบต่ออายุประกันอัคคีภัย ที่ออกโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมาตรฐาน AC PARTNER เท่านั้น และระยะเวลาที่เริ่มคุ้มครองนับจากวันที่ในใบต่ออายุประกันภัย โดยศูนย์ฯ ต้องส่งเอกสารดังกล่าวกลับมายังบริษัทฯ หรือลงทะเบียนออนไลน์ (REGISTER ONLINE) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใน 7 วัน นับจากออกเอกสาร จึงจะถือว่าได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์

* หากบริษัทฯ ตรวจพบภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

การรับประกันสงวนสิทธิ์เฉพาะรถที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สของ AC AUTOGAS ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไซออนเทค จำกัด เท่านั้น ซึ่งสินค้าจะต้องมีชุดหมายเลขประจำอุปกรณ์ (SERIAL NUMBER) ในรูปแบบบาร์โค๊ด (BARCODE) ติดที่อุปกรณ์ โดยกำหนดให้มีอุปกรณ์ของระบบแก๊ส LPG และ CNG ดังต่อไปนี้

 1. กล่องประมวลผลแก๊ส (ECU)
 2. อุปกรณ์วัดแรงดันแก๊ส (MAP SENSOR)
 3. ชุดสายไฟ (HARNESS)
 4. สวิทช์เลือกเชื้อเพลิง (SWITCH)

ข้อยกเว้นการรับประกันอัคคีภัย

ความรับผิดชอบใดๆ อันมีสาเหตุมาจาก

 1. การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ชุดติดตั้ง และวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไปบางส่วนที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานปกติ
 2. การขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามสภาพ เช่น การตรวจสอบท่อทางของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. เครื่องยนต์ที่มีการดัดแปลง หรือติดอุปกรณ์เพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาไหม้ของเครื่องยนต์ นอกเหนือจากมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์ โดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
 4. ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุทุกกรณี
 5. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 6. ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
 7. การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
 8. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของเครื่องยนต์
 9. การยึดท่อ หรือขันแคล้มรัดท่อที่เกิดจากการติดตั้ง
 10. การใช้รถยนต์ในสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การทำรัฐประหาร การก่อการร้าย
 1. ลูกค้าที่มีความประสงค์ซื้อประกันอัคคีภัย ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพระบบแก๊สที่ศูนย์บริการ AC PARTNER เพื่อตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบแก๊ส ให้อยู่ในข้อกำหนดการรับประกัน
 2. รถของลูกค้าจะได้รับการตรวจเช็ค และหากมีอุปกรณ์แก๊สที่ต้องได้รับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่ ทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการ โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่วนนี้
 3. หลังจากทำการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบแก๊สผ่านตามข้อกำหนด ลูกค้าจะได้รับสติ๊กเกอร์สุญญากาศ ซึ่งมีบาร์โค๊ดเลขที่ประกันภัยและระบุวันที่เริ่มคุ้มครอง แนะนำให้ติดตั้งสติ๊กเกอร์ไว้ที่กระจกหน้ารถด้านในฝั่งคนขับ
 4. ศูนย์ฯ จะออกใบต่ออายุประกันอัคคีภัย ซึ่งมีบาร์โค๊ดเลขที่ประกันภัยเดียวกันกับสติ๊กเกอร์สุญญากาศ โดยลงนามพร้อมประทับตราศูนย์ฯ ในหนังสือ และส่งเอกสารดังกล่าวกลับคืนบริษัทฯ
 5. ลูกค้าจะได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันความคุ้มครองจาก AC Autogas ภายใน 10 วัน นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง
 6. แนะนำให้ลูกค้าเข้ารับการตรวจเช็คสภาพระบบแก๊สทุก 6 เดือน เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการต่ออายุในครั้งต่อไป

ac_extended-warranty_sticker

 

ตรวจสอบการรั่วซึมภายในห้องเครื่องยนต์ (ด้านหน้า)

 1. ท่อยางแก๊สจากหัวฉีดแก๊สไปยังท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์ไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึม
 2. ท่อยางแก๊สจากหม้อต้มเข้าหัวฉีดแก๊สไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึม
 3. ท่อยางแวคคั่มไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึมของอากาศ
 4. ท่อยางแก๊สจาก Map Sensor ไม่มีรอยแตกร้าวและรั่วซึมของแก๊ส
 5. ชุดหัวฉีดแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมและทำงานได้ตามปกติ(ไม่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ)
 6. หม้อต้มทำงานได้ตามปกติโดยไม่มีการรั่วซึมของแก๊สและการรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น
 7. โซลินอยด์หม้อต้มทำงานได้ตามปกติ และไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส รวมทั้งปลั๊กสายไฟ ไม่มีรอยแตกร้าว
 8. กรองแก๊ส (หัวฉีด) ต้องไม่มีรอยรั่วซึมหรือเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์
 9. ท่อยางน้ำหล่อเย็นจากหม้อต้มเข้าเครื่องยนต์ ต้องไม่มีรอยแตก หรือรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น และต้องไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์
 10. แค้มรัดท่อยางทุกจุดต้องอยู่ในลักษณะที่รัดแน่น ไม่หลวม และไม่รัดจนท่อยางเกิดรอยฉีกขาด
 11. ท่อทองแดงแก๊ส LPG หรือท่อแก๊ส CNG ต้องไม่มีรอยบุบหรือรอยพับ หรือเบียดกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์
 12. ข้อต่อท่อทองแดงแก๊ส LPG หรือท่อแก๊ส CNG เข้าโซลินอยด์วาล์ว ต้องไม่มีรอยรั่วและมีความแน่นหนาเข้ากับข้อต่อโซลินอยด์วาล์วได้ปกติดี
 13. กล่องฟิวส์แก๊สต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีขี้เกลือ ชุดสายไฟเข้ากล่องฟิวส์จะต้องอยู่ในสภาพดี
 14. ตัวฟิวส์แก๊สจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่หลวม และอยู่ในค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน15 แอมป์)
 15. ขั้วบวกของแบตเตอรี่ต้องมีฉนวนหุ้มให้ปลอดภัย และไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

ตรวจสอบการรั่วซึมภายในห้องสัมภาระ (ด้านหลัง)

 1. บริเวณถังแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส ต้องยึดติดแน่นกับตัวถังรถยนต์ และอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ผลิต
 2. มัลติวาล์วถังแก๊ส ต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส
 3. โซลินอยด์วาล์วถังแก๊สต้องไม่มีรอยร้าวหรือแตก และต้องไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส
 4. หัวเติมแก๊สต้องไม่มีการรั่วซึม และมีการยึดติดที่แข็งแรงแน่นหนา
 5. ท่อทองแดงแก๊ส LPG และท่อแก๊ส CNG จากถังแก๊สไปถึงโซลินอยด์วาล์วต้องไม่มีการรั่วซึม และไม่มีรอยพับหรือรอยบุบ
 6. ท่อระบายไอแก๊สจากถังแก๊สออกสู่ภายนอกตัวรถยนต์ จะต้องต่ออย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ห้ามอุด ห้ามมีจุดรั่วเข้าภายในรถยนต์ หรือห้องสัมภาระด้านหลัง
 7. ชุดมัลติวาล์วต้องไม่รั่วซึม และแนะนำให้มีอายุไม่เกินที่กำหนด ได้แก่ ยี่ห้อ Tomasetto ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี ยี่ห้อ OMB ต้องมีอายุไม่เกิน 4 ปี และยี่ห้ออื่นๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งแก๊ส

ตรวจสอบกล่อง ECU ระบบแก๊ส AC STAG

 1. ตรวจสอบ Serial Number กล่อง ECU แก๊ส เพื่อบันทึก Serial Number
 2. กล่อง ECU ต้องมีการยึดจับที่แน่นหนาตามสมควร และต้องไม่มีความชื้นหรือน้ำที่กล่อง ECU
 3. ชุดสายไฟระบบแก๊สต้องไม่มีรอยปริ รอยถลอก รอยฉีกขาด และไม่เสียดสีกับอุปกรณ์อื่นของรถยนต์

ตรวจสอบสภาพท่อยางและจุดเชื่อมต่อของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

 1. ท่อยางต่างๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือรั่วซึม
 2. บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องไม่มีรอยแตก หรือรั่วซึมของน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. ถ้ามีกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงรุนแรงมากผิดปกติ ต้องตรวจเช็คหาสาเหตุและแก้ไข