ประกันภัยจาก เอซี รถใหม่…ป้ายแดง คุ้มครองสูงสุด 4.5 ล้าน

สำหรับลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่เลือกติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ AC Autogas เราขอมอบความคุ้มครองให้ท่านดังนี้

ประกันภัย วงเงินสูงสุดไม่เกิน 4,500,000 บาท สำหรับรถยนต์ป้ายแดง หรือรถที่ใช้งานระยะทางไม่เกิน 5,000 กิโลเมตร หรือออกรถมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ ระยะเวลารับประกัน 3 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

  • กรณีเกิดเพลิงไหม้ต่อรถยนต์ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ สูงสุด 2,000,000 บาท
  • กรณีผู้ขับขี่และผู้โดยสารเสียชีวิต หรือบาดเจ็บต้องรักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารคุ้มครอง 100,000 บาทต่อคน
  • คุ้มครองความเสียหายเครื่องยนต์ของรถยนต์ สูงสุด 1,000,000 บาท

 

ประกันภัย วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,600,000 บาท สำหรับรถยนต์ป้ายดำ หรือรถที่ใช้งานระยะทางเกิน 5,000 กิโลเมตร หรือออกรถมาแล้วเกิน 6 เดือน ณ วันที่ติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ ระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

  • กรณีเกิดเพลิงไหม้ต่อรถยนต์ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ สูงสุด 1,000,000 บาท
  • กรณีผู้ขับขี่และผู้โดยสารเสียชีวิต หรือบาดเจ็บต้องรักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารคุ้มครอง 200,000 บาทต่อคน
  • คุ้มครองความเสียหายเครื่องยนต์ของรถยนต์ สูงสุด 2,000,000 บาท