ศูนย์บริการ AC ภาคกลาง

ศูนย์บริการ AC ภาคกลาง ตัวแทนจำหน่าย (AC Dealer)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 ฉั่วฮะเชียง ไทอินโนเวชั่น 95 หมู่ 7 ถนนสายเอเชีย 1 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ 086-445-9445

ศูนย์บริการ AC ภาคกลาง ตัวแทนติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 ปูริดา ออโต้แก๊ส 33/6 หมู่ 2 ตำบลธนู อำเภออุทัย พระนครศรีอยุธยา 035-212653
2 รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิส สระบุรี 423/1-2 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี 083-759-5983

3 พงศ์ศิริ ออโต้แก๊ส 4/3 ถนนเทศบาล 5 ตำบลปากเพียว อำเภอเมือง สระบุรี 080-666-1294

4 หจก.พีพีเคออโต้ & สามยอดออโต้ 150/1 หมู่ 3 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง ลพบุรี 081-788-2981

5 ไทยเค็นสะ 20/2 ซอยดาวเรือง ถนนเทศบาล5 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี 089-041-6424
6 มาสเตอร์เซอร์วิส 804/54 หมู่ 10 ถนนมาตุลี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์ 056-313-414,
082-109-6969
7 แชมป์เซอร์วิส 57/2 ถนนวงศ์สวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์ 086-449-1432
8 ฉั่วฮะเชียง ไทอินโนเวชั่น 95 หมู่ 7 ถนนสายเอเชีย 1 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ 086-445-9445
9 อู่บุญทิ้งแก๊ส หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์ 087-210-9700
10 บิ๊กเอ ออโต้เซ็นเตอร์ 119/48 หมู่ 4 ถนนนครสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์ 083-622-1234

11 อินโดจีนก๊าซ 13 หมู่ 6 เยื้องปั๊ม ปตท. ถนนพิษณุโลก-อุตรดิษฐ์ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง พิษณุโลก 087-448-5863

12 สุพรรณภูมิ ออโต้แก๊ส 120/5 ถนนมาลัยแมน ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) สุพรรณบุรี 083-060-0063