AC LED 600

สวิตช์แกีส AC LED 600สวิตช์แกีส AC LED 600

AC LED 600


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์


ภาพรวม และคุณสมบัติ

สวิตช์เลือกเชื้อเพลิงรุ่นใหม่จาก AC Autogas ดีไซน์รูปทรงกลมทันสมัย ด้วยไฟ LED ล้อมรอบสามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการ (RGB) เข้ากับดีไซน์รถยนต์ได้ทุกประเภท

คุณสมบัติเด่น

 • ใช้เลือกชนิดเชื้อเพลิง (น้ำมัน/แก๊ส)
 • แสดงสถานะและปริมาณแก๊สในระบบด้วยไฟ LED
 • ลำโพงสัญญาณเตือนในตัว ปรับระดับเสียงได้
 • สามารถสตาร์ทรถด้วยเชื้อเพลิงแก๊ส
 • ติดตั้งได้ทั้งแบบติดลอยและแบบฝังกับคอนโซลหรือจุดติดตั้ง
 • ไฟ LED (RGB) ตกแต่งรอบปรับแต่งสีได้อิสระ (ปรับที่หน้าโปรแกรมจูน)
 • ไฟ LED สามารถปรับระดับความสว่างให้สัมพันธ์กับแสงสว่างภาย นอกแบบอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์เข้ากันได้

 • STAG 200 GoFast (Version 2022 เป็นต้นไป)
 • STAG QBOX PLUS
 • STAG QNEXT PLUS
 • STAG QMAX PLUS
 • STAG 400 DPI
 • STAG DIESEL

ความหมายไฟแสดงผล

AC LED 600

ไม่มีสัญญาณไฟ แสดงว่า รถยนต์ของท่านกำลังใช้เชื้อเพลิงน้ำมัน

AC LED 600

สัญญาณไฟสีเขียวแสดงครบทุกขีด แสดงว่า ขณะนี้รถยนต์ของท่านกำลังใช้เชื้อเพลิงแก๊สและมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สเต็มถังบรรจุแก๊ส

AC LED 600

สัญญาณไฟสีเขียวแสดง 3 ขีด แสดงว่า ขณะนี้รถยนต์ของท่านกำลังใช้เชื้อเพลิงแก๊สและมีปริมาณเชื้อเพลิงแก๊ส 75% ของถังบรรจุแก๊ส

AC LED 600

สัญญาณไฟสีเขียวแสดง 2 ขีด แสดงว่า ขณะนี้รถยนต์ของท่านกำลังใช้เชื้อเพลิงแก๊สและมีปริมาณเชื้อเพลิงแก๊ส 50% ของถังบรรจุแก๊ส

AC LED 600

สัญญาณไฟสีเขียวแสดง 1 ขีด แสดงว่า ขณะนี้รถยนต์ของท่านกำลังใช้เชื้อเพลิงแก๊สและมีปริมาณเชื้อเพลิงแก๊ส 25% ของถังบรรจุแก๊ส

AC LED 600

สัญญาณไฟสีแดง แสดงว่า ปริมาณเชื้อเพลิงแก๊สในถังบรรจุแก๊สใกล้จะหมดและเมื่อเชื้อเพลิงแก๊สหมดแล้ว ระบบแก๊สจะตัดเป็นระบบน้ำมันโดยอัตโนมัติ