ศูนย์บริการ AC ภาคตะวันออก

ศูนย์บริการ AC ภาคตะวันออก ตัวแทนจำหน่าย (AC Dealer)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 บจก. ศรีสยามกลการ 20/11-12 หมู่ที่ 8 บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-584-270

2 รุ่งทิพย์แก๊ส ชลบุรี 038-271-198

ศูนย์บริการ AC ภาคตะวันออก ศูนย์ติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 NRB แก๊ส 35/4 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จันทบุรี 083-847-5000
2 บจก. ฉะเชิงเทรา NGV 58 หมู่ 3 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 038-822-722-4
3 ทรัพย์บริการ 3 หมู่ 10 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 038-583-374-5,
089-833-3211
4 แสงทองการไฟฟ้า 8/2 ตำบลสุวรรณศร อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 081-861-4083
5 พนัสอินเตอร์ยนต์ ออโต้เซอร์วิส 87/3 - 87/4 ถนนศรีจารุสัมพันธ์ 1 อำเภแพนัสนิคม ชลบุรี 082-824-4224,
089-408-7766

6 หจก. สัตหีบ NGV-LPG 16/29 หมู่ 7 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 086-336-5395
7 กม.5 เซอร์วิส 51/33 หมู่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 081-940-7732
8 ชัยเจริญยนต์ 73/3 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง ชลบุรี 086-792-1829,
038-379-500
9 KC-Shop ชลบุรี 39/6 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง ชลบุรี 086-378-2282,
038-384-343
10 ศรีราชา ทีเค-ออโต้ 48/35 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 087-603-7127
11 วิลาศแอร์ แอนด์ ซาวด์ 14/28 ถนนจันทอุดม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง ระยอง 086-449-1432
12 ตะพง ออโต้แก๊ส 7/2 หมู่ 10 ตำบลตะพง อำเภอเมือง ระยอง 081-996-4155
13 ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ เอส.ที.ระยอง 68/26 หมู่ 4 ตรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 086-147-4050