ศูนย์บริการ AC ภาคเหนือ

ศูนย์บริการ AC ภาคเหนือ ตัวแทนจำหน่าย (AC Dealer)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 กำแพงเพชรยนต์สวัสดิ์ 518 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง กำแพงเพชร 055-720-653

2 อิมเมจ คาร์คอนเซ็ปต์ 43/29 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง 087-823-4234,
054-311-103

ศูนย์บริการ AC ภาคเหนือ ศูนย์ติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 เอส วี การาจ 112/3 หมู่ 12 (ใกล้สามแยกร่องปลาเคล้า-สนามกีฬา) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 081-595-4477,
053-719-4547

2 บุญส่งคาร์เซ็นเตอร์ 733/7 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 081-457-0038
3 เอส วี การาจ พะเยา  391/8 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง พะเยา 083-474-5577
4 พี่น้องแอร์ ช่างยนต์ LPG 364-3-4 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 053-204-249

5 อุดมธนะแอร์ 61 ถ.ช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 097-951-9294,
053-275-231
6 ต.รุ่งเรือง คาร์เซอร์วิส 185 หมู่5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว(ทุ่งป่าตัน) อำเภอเมือง แพร่ 086-191-9220
7 กำแพงเพชรยนต์สวัสดิ์ 518 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 055-720-653
8 อิมเมจ คาร์คอนเซ็ปต์ 43/29 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง 087-823-4234,
054-311-103

9 ร้านใหญ่แอร์ 31/2 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 055-413-164,
081-605-5640