ศูนย์บริการ AC ภาคเหนือ

ศูนย์บริการ AC ภาคเหนือ ศูนย์ติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
2 บุญส่งคาร์เซ็นเตอร์ 733/7 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 081-457-0038,
053-740-529

5 อุดมธนะ คาร์เซอร์วิส 61 ถ.ช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 097-951-9294,
053-275-231

9 ร้านใหญ่แอร์ 31/2 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 055-413164

9 แชมป์ เซอร์วิส 57/2 ถ.วงศ์สวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์ 086-449-1432