ศูนย์บริการ AC ภาคเหนือ

ศูนย์บริการ AC ภาคเหนือ ศูนย์ติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับชื่ออู่ที่อยู่จังหวัดช่องทางติดต่อ
1บุญส่งคาร์เซ็นเตอร์733/7 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย081-457-0038,
053-740-529
2อุดมธนะ คาร์เซอร์วิส61 ถ.ช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่097-951-9294,
053-275-231
3ร้านใหญ่แอร์31/2 ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์055-413164
4แชมป์ เซอร์วิส57/2 ถ.วงศ์สวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์086-449-1432