ศูนย์บริการ AC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์บริการ AC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 อู่โชคอนันต์ 551 หมู่ 10 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง เลย 086-864-2184
2 รุ่งเจริญออโต้เซอร์วิส กาฬสินธุ์ 84/19 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 043-820-096,
083-666-5503
3 ร้านมหานครรุ่งเรืองแก๊ส 426 ถนนมิตรภาพ เมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง นครราชสีมา 044-253-915
4 โมดิฟาย คาร์ออดิโอ โคราช 1214/4 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 089-717-4312,
044-263-329
5 ต.เจริญทรัพย์ 275/15 ถนนสกลนคร-กาฬสินท์ อำเภอเมือง สกลนคร 084-793-8824,
081-975-8980
6 อู่ช่างนะ 193 หมู่ 1 ถนนปัทมานนท์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง สุรินทร์ 086-4696581
7 บางกอกแก๊สอุดรธานี 100/1-2 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 083-367-3184
8 ร้าน อุบลฯออโต้แก๊ส 347 หมู่ที่ 8 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราช อุบลราชธานี 081-629-6968

9 วิศวยนต์ ออโต้เซอร์วิส 128 หมู่ 17 ถนนเลี่ยงเมืองตำบลไร่น้อย ตำบลแจละแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี 045-437-174