ศูนย์บริการ AC ภาคใต้

ศูนย์บริการ AC ภาคใต้ ศูนย์ติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับชื่ออู่ที่อยู่จังหวัดช่องทางติดต่อ
1วิชัยการช่าง101 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่081-315-9100
2บริษัท นครคาร์แก๊ส'85 จำกัด73/59 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช075-342-629,
086-4800125
3คาร์ก๊าซ เซอร์วิส199 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน ตรงข้ามตลาดนัด อำเภอควนโดนสตูล089-975-4446

4อู่ช่างเด่นแก๊ส-น้ำมัน หาดใหญ่175 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลควนลัง เทศบาลนครหาดใหญ่สงขลา095-881-5559