ศูนย์บริการ AC ภาคใต้

ศูนย์บริการ AC ภาคใต้ ศูนย์ติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 โตโย 2009 เซอร์วิส 24/176 ถนนเทพกษัตริ์ ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง ภูเก็ต 083-588-8989,
095-081-1333,
076-373-223

2 วิชัยการช่าง 101 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง กระบี่ 081-315-9100

3 คาร์ก๊าซ เซอร์วิส 199 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน ตรงข้ามตลาดนัด อำเภอควนโดน สตูล 089-975-4446

4 แก๊ซซี่ 4x4 14/40 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์พุนพิน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 077-200-699,
089-473-5559,
086-845-1199