ศูนย์บริการ AC ภาคใต้

ศูนย์บริการ AC ภาคใต้ ศูนย์ติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 เมืองใหม่ยนตรการภูเก็ต 19/24 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 055-720-653

2 หสม. โตโย 2009 เซอร์วิส 24/176 ถนนเทพกษัตริ์ ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง ภูเก็ต 076-373-223
3 ภูเก็ตออโต้แก๊ส 19/24 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 083-161-6789,
076-220-732
4 สันติแอร์ออดิโอ 132 ถนนวิฑูรอุทิศ1, ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 089-657-9715,
073-213-874
5 ยะลาออโต้แก๊ส 2 ถนนสิโรรส สาย2 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา 089-653-4655,
073-361-051
6 ร้านกระบี่ออโต้เทคนิค 251 หมู่ 9 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม กระบี่ 087-051-2021

7 วิชัยการช่าง 101 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง กระบี่ 081-315-9100,
075-663-169
8 ร้านชุมพรคาร์แก๊ส 7/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง ชุมพร 086-594-3221

9 หจก.ชุมพรศูนย์ล้อ 50-52/1-2 หมู่ 5 ตำบลทุ่งกระทิง อำเภอเมือง ชุมพร 077-576-718
10 คลีนิคยนต์ (ช่างไก่) 214 หมู่ 13 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง ชุมพร 081-081-3711
11 สุวคันธ์ ออโต้ เซอร์วิส 95/2 หมู่ 1 ถนน วงแหวนฝั่งตะวันตก ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง ตรัง 089-788-7937,
075-211-803
12 อันดามันแก๊สแอนด์ซาวด์ 17 หมู่ 2 ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 075-447-657,
089-872-3356

13 มีชัยการาจ 414/3 หมู่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 089-656-7925,
075-442-141
ศูนย์บริการกบเซอร์วิส 152/402 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 075-327-661
อู่หนึ่งกลการ 206/24 หมู่ 1 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อ-เภอเมือง นครศรีธรรมราช 075-343-070
บริษัท ลาดกระบัง เอ็นจีวี เอ็นจิเนียริ่ง 369 หมู่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075-363-038
เจริญเซอร์วิส 78 หมู่ 2 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075-420-957
อุดมเซอร์วิส 46/2 หมู่ 3 ถนนอภัยบริรักษ์ อำเภอเมือง พัทลุง 081-479-1712

ประทีปยนต์ 201 ถนนเอเชีย ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง พัทลุง 089-655-8050,
074-621-485
บจก. เยลโล่แก๊ส 98 หมู่ 8 ถนนลพบุรี-ราเมศร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 087-881-8810,
089-879-9898
โหน่งออโต้เซอร์วิส 31/17 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 081-959-2415,
074-231-765
คาร์ก๊าซ เซอร์วิส 199 หมู่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน ตรงข้ามตลาดนัด อำเภอควนโดน สตูล 089-975-4446,
089-090-6544
บจก. แก๊สซี่โปร 14/40 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์พุนพิน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 089-473-5559,
077-200-699

ร้านเพาเวอร์เฮดเดอร์ 17/22 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 081-979-2112,
085-619-3727