ศูนย์บริการ AC ภาคตะวันตก

ศูนย์บริการ AC ภาคตะวันตก ตัวแทนจำหน่าย (AC Dealer)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 บจก. สัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส 123/2 หมู่ 11 ตำบลปากแรด อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 086-326-2612,
032-200-071

2 ชัยวัฒน์เซอร์วิส 141 หมู่ 4 ซอยโรงแรมแฮ๊ปปี้รีสอร์ท, ถนนเพชรเกษม, ตำบลไร่ส้ม, อำเภอเมือง เพชรบุรี 089-812-5769

ศูนย์บริการ AC ภาคตะวันตก ศูนย์ติดตั้ง (AC Partner)

ลำดับ ชื่ออู่ ที่อยู่ จังหวัด ช่องทางติดต่อ
1 ชัยวัฒน์ เซอร์วิส 141 หมู่ 4 ซอยโรงแรมแฮ๊ปปี้รีสอร์ท ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง เพชรบุรี 089-812-5769
2 หนองเสือการช่าง 808/19-20 หมู่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 034-647-214

3 อ๋า ออโต้เซอร์วิส 110 หมู่ 3 บ้านหนองไผ่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 081-720-7418
4 เบ๊เจริญกลการ 8/89 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 032-512-191
5 หจก. เค.เอส.ซี ออโต้พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส 44/3 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 035-513-700
6 ก.สกุลยนต์ 263 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 089-837-4867
7 บจก.สัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส 123/2 หมู่ 11 ตำบลปากแรด อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 086-326-2612,
032-200-071