รายละเอียดการประกันภัย

รายละเอียดประกันภัย

รายละเอียดการประกันภัย

ประกันภัยสำหรับผู้ที่ติดตั้ง AC AUTOGAS ของแท้เท่านั้น* วงเงินการรับประกันสูงสุดไม่เกิน 1,400,000 บาท ระยะเวลารับประกัน 1 ปี

โดยมีความคุ้มครองดังนี้

 1. กรณีเกิดเพลิงไหม้ต่อรถยนต์ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ ตามรายการสินค้าที่เอาประกันภัย และมีอุปกรณ์แก๊สเป็นต้นเหตุ มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 2. กรณีผู้ขับขี่และผู้โดยสารเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ จากกรณีเกิดเพลิงไหม้ (ตามเงื่อนไขข้อ ) ต้องรักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร คุ้มครองโดยไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน และไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยอื่นเพิ่มเติมได้อีก

การรับประกันจะยึดถือตามบาร์โค๊ด (BARCODE) ใบต่ออายุประกันภัยที่ออกโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมาตรฐาน AC PARTNER เท่านั้น และระยะเวลาที่เริ่มคุ้มครองนับจากวันที่ในใบต่ออายุประกันภัย โดยศูนย์ฯ ต้องส่งเอกสารดังกล่าวกลับมายังบริษัทฯ หรือลงทะเบียนออนไลน์ (REGISTER ONLINE) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใน 7 วัน นับจากออกเอกสาร จึงจะถือว่าได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์

* หากบริษัทฯ ตรวจพบภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความคุ้มครอง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

การรับประกันสงวนสิทธิ์เฉพาะรถที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สของ AC AUTOGAS ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไซออนเทค จำกัด เท่านั้น ซึ่งสินค้าจะต้องมีชุดหมายเลขประจำอุปกรณ์ (SERIAL NUMBER) ในรูปแบบบาร์โค๊ด (BARCODE) ติดที่อุปกรณ์ โดยกำหนดให้มีอุปกรณ์ของระบบแก๊ส LPG และ CNG  ดังต่อไปนี้

 1. กล่องประมวลผลแก๊ส (ECU)
 2. อุปกรณ์วัดแรงดันแก๊ส (MAP SENSOR)
 3. ชุดสายไฟ (HARNESS)
 4. สวิทช์เลือกเชื้อเพลิง (SWITCH)

 

ข้อยกเว้นการรับประกันภัย

ความรับผิดชอบใดๆ อันมีสาเหตุมาจาก

 1. การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ชุดติดตั้ง และวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไปบางส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติ
 2. การขาดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามสภาพ เช่น การตรวจสอบท่อทางของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. เครื่องยนต์ที่มีการดัดแปลง หรือติดอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาไหม้ของเครื่องยนต์ นอกเหนือจากมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์ โดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
 4. ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุทุกกรณี
 5. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 6. ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
 7. การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด เป็นต้น
 8. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของเครื่องยนต์
 9. การยึดท่อ หรือขันแคล้มรัดท่อที่เกิดจากการติดตั้ง
 10. การใช้รถยนต์ในสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การทำรัฐประหาร การก่อการร้าย