นโยบายความเป็นส่วนตัว-

อ้างถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของกลุ่มบริษัททีโอ ฉบับใหม่ความเป็นส่วนตัวของท่านคือความสำคัญของเรา

กลุ่มบริษัททีโอ และเครือข่ายผู้จำหน่ายและศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของเรา ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงปรับปรุง นโยบายความเป็นส่วนตัว ของลูกค้าของเราให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยข้อมูลและส่งเสริมสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เรามีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ฯลฯ จัดเก็บในฐานข้อมูลของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้การป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัททีโอ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญาและกฎหมายกับท่าน บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐ ในบางกรณี เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลภายนอกในนามของท่าน อาทิ การเรียกร้องการรับประกันสินค้า ฯลฯ เรายังคงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย เพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านปลอดภัย มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเรา และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ในกรณีที่ท่านเคยให้คำยินยอมกับเราไว้แล้ว