ผนังปิดถังแก๊ส

ผนังปิดถังแก๊ส


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์


ภาพรวม

ผนังปิดถังแก๊ส สำหรรับปิดตกแต่งห้องสัมภาระด้านหลัง เก็บงานให้เรียบเนียน เป็นระเบียบ