มัลติวาล์ว Tomasetto ถังแคปซูล

มัลติวาล์ว Tomasetto ถังแคปซูล


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์


ภาพรวม

มัลติวาล์วคุณภาพสูง ผ่านมาตรฐานยุโรป E8 ECE 67R – 01 3018

อุปกรณ์สำคัญสำหรับถังแก๊ส LPG ทำหน้าที่วัดระดับแก๊สในถัง และควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊ส โดยวาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) ซึ่งรับคำสั่งจากกล่อง ECU
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือ มีวาล์วนิรภัยถึง 3 ชั้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ได้แก่

  1. วาล์วระบายแรงดันเกิน (Pressure Relief Valve) ทำหน้าที่ระบายแก๊สในถังแก๊ส เมื่อในถังมีแรงดันสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ วาล์วตัวนี้จะปล่อยแก๊สทิ้งเพื่อลดแรงดันในถังแก๊สลง
  2. วาล์วป้องกันการไหลเกิน (Excess Flow Valve) ทำหน้าที่ปิดการจ่ายแก๊สทันทีที่พบว่า มีการไหลของแก๊สมากผิดปกติ เช่น กรณีท่อแก๊สขาด ท่อแก๊สหลุด เป็นต้น
  3. ฟิวส์ตะกั่ว (Thermal Fuse) จะหลอมละลายเมื่ออุณหภูมิบริเวณวาล์วสูงกว่า 110°C เช่นในกรณีรถถูกไฟไหม้ ทำให้ถังแก๊สรถยนต์ร้อนขึ้น เมื่อฟิวส์ตัวนี้ละลาย จะเปิดช่องให้แก๊สระบายออกจากถังได้ เพื่อป้องกันถังแก๊ส ระเบิด