เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา AC Autogas

ในปี พ.ศ. 2549 ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ทุกชนิด ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่ใช้ยานยนต์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทำให้คุณภัทรวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ (ผู้ก่อตั้งบริษัท) ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในอาชีพต้องหันมาใช้พลังงานทางเลือกอย่างก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์แทน

แต่เนื่องจากขณะนั้น ทั้งอุปกรณ์และบริการดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อใช้ก๊าซนั้นมีราคาแพงมาก จึงทำให้คุณภัทรวุฒิมีแนวคิดว่า ในเมืองไทยน่าจะมีอุปกรณ์และบริการดัดแปลงเครื่องยนต์เพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติที่ดีมีคุณภาพในราคาไม่แพงบ้าง และจากที่คุณภัทรวุฒิได้รับวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีความเข้าใจในระบบของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี จึงได้เริ่มลงมือค้นหาแหล่งผลิตอุปกรณ์ระบบแก๊สรถยนต์ในประเทศแถบยุโรป ซึ่งมีมาตรฐานระดับสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

จากการทดสอบและทดลองใช้ด้วยตนเองเป็นระยะเวลา 1 ปี คุณภัทรวุฒิจึงได้เลือกอุปกรณ์ระบบแก๊สจากบริษัท AC S.A. จากประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้จริง หลังจากนั้นจึงตัดสินใจที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ นี้แก่ทุกคนที่ประสบปัญหากับค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน โดยใช้ แบรนด์ AC AUTOGAS ซึ่งอ่านและจดจำได้ง่าย

นอกจากนี้ ยังค้นหาและคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ที่มีคุณภาพงานบริการที่ดี มีมาตรฐาน มีช่างผู้ชำนาญงาน ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และมีบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบแก๊ส AC AUTOGAS ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและพึงพอใจที่สุด

ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ ทุกชนิดซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยานยนต์ในชีวิตประจำวัน เป็นอย่างมาก จากเหตุการณ์นี้ทำให้คุณภัทรวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในอาชีพต้องหันมาใช้พลังงานทางเลือก อย่างก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์แทน

  ปี 2549

บริษัท ทีโอ จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 โดยดำเนินธุรกิจการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ทั่วไป

  ปี 2550

เริ่มจำหน่ายสินค้าแบรนด์ AC AUTOGAS จากประเทศโปแลนด์ และเลือกจำหน่ายเป็นสินค้าหลัก เนื่องจากลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี

  ปี 2551

บริษัท ทีโอ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ AC S.A. ประเทศโปแลนด์ด้วยยอดจำหน่ายสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ด้วยเหตุผลด้านการบริหารจัดการธุรกิจ บริษัท ไซออนเทค จำกัด จึงถูกก่อตั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบแก๊สรถยนต์ครบวงจร ส่วนบริษัท ทีโอ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านงานบริการติดตั้ง-ซ่อมบำรุงระบบแก๊สรถยนต์ ภายใต้ชื่อ ศูนย์บริการ ทีโอ ออโต้  และกำหนดชื่อ 2 บริษัท รวมกันเป็น ทีโอ กรุ๊ป

  ปี 2552

AC AUTOGAS ขึ้นอันดับแบรนด์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรกจากจำนวน 40 แบรนด์ ในปีพ.ศ. 2552 และ 3 อันดับแรกในปีพ.ศ. 2553 ในตลาดจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ ประเภทรถยนต์ที่ถูกจำหน่ายโดยศูนย์จำหน่ายยานยนต์ภายหลังการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต์

  ปี 2554

เริ่มขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย

  ปี 2555

สามารถประมูลงานโครงการติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ใหม่ จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศและต่างประเทศ จากผู้นำเข้ารถยนต์อิสระจากต่างประเทศ และจากไปรษณีย์ไทย

  ปี 2556

วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 บริษัท เอแคป ออโต้แก๊ส จำกัด ได้ถูกก่อตั้งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจกลุ่มตลาดประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ปี 2557

ทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยเพิ่มพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร และจัดทำห้องทดสอบรถยนต์ด้วยเครื่องไดนาโมมิเตอร์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในงานบริการ ทั้งส่วนบริการก่อน-หลังการจำหน่ายสินค้าและส่วนงานศูนย์บริการระบบแก๊สรถยนต์ และส่วนสถานที่จัดอบรม

  ปี 2558

บริษัท เอซีออโต้เซอร์วิส จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ และอะไหล่รถยนต์ สำหรับงานบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ครบวงจร

ศูนย์บริการ ทีโอออโต้ เปลี่ยนชื่อเป็น เอซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เพื่อปรับภาพลักษณ์การเป็นศูนย์บริการหลักของ เอซี ออโต้แก๊ส โดยให้บริการทั้งงานติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ และซ่อมบำรุงรถยนต์ทั้งระบบแก๊สและน้ำมันครบวงจร และได้รับการแต่งตังจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็น องค์กรรับรองสมรรถนะบุคคล สำหรับมาตรฐานอาชีพช่างติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจีและซีเอ็นจี

บริษัท เอแคป ออโต้แก๊ส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอแคปออโต้ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์

  ปี 2559

บริษัท เอซีออโต้แก๊ส จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนจาก AC S.A. ประเทศโปแลนด์ และทดแทนบริษัท ไซออนเทค จำกัด