ECU

ECU หรือ Electronic Control Unit เปรียบเสมือนสมองของระบบแก๊สรถยนต์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แก๊สและสั่งจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สให้กับเครื่องยนต์ โดยการประมวลผลจากค่าต่างๆ ที่อ่านได้จากอุปกรณ์แก๊สและเครื่องยนต์

ECU ของ AC Autogas มีจุดเด่นในเรื่องความรวดเร็วและแม่นยำในการประมวล สำหรับกล่องรุ่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ STAG-200 GOFAST และ Q-Generation นั้น มาพร้อมกับบอร์ดประมวลผลความเร็ว 32 บิต ซึ่งเท่ากับความเร็วของกล่อง ECU รถยนต์ โดยได้รับการออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการประมวลผล  และ “ACSynchro Software” โปรแกรมประมวลผลของ AC Autogas ที่โดดเด่นในเรื่องความฉลาด สามารถสร้างตารางปรับจูนแบบ 3 มิติ และเป็นเพียงแบรนด์เดียวในโลกที่สามารถแสดงค่าเชื้อเพลิงทั้งระบบน้ำมันและระบบแก๊ส เพื่อช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถปรับแต่งการทำงานของระบบแก๊สให้เสมือนการทำงานระบบน้ำมันได้มากที่สุด

logo_ecu_q-generation


ECONOMIC LINE


DIRECT PETROL INJECTION


DIESEL