AC LED GoFast

AC LED GoFast


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์


ภาพรวม และคุณสมบติ

สวิตช์ขนาดกะทัดรัดที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกล่อง ECU รุ่น STAG-200 GOFAST โดยยังคงคำนึงถึงความชัดเจนในการแสดงสถานะการทำงาน ด้วยไฟแบบ LED และเสียงแจ้งเตือน พร้อมการติดตั้งสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ด้วยลำโพงในตัว และสายไฟเพียง 3 เส้น