ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี ปีใหม่ 2560

ประธานฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัททีโอ ภายใต้แบรนด์ AC AUTOGAS ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 คุณภัทรวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร กลุ่มบริษัททีโอ ได้เดินทางไปร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน สร้างห้องน้ำ โรงทาน ปูกระเบื้องศาลา ณ วัดศรีพลแพง บ้านโนนกุง ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมียอดเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 122, 222 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัททีโอ ต้องขอขอบพระคุณ AC Partner และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมทำบุญในครั้งนี้

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างห้องน้ำ โรงทาน ปูกระเบื้องศาลา ณ วัดศรีพลแพง จ.อุบลราชธานี

1. คุณดวงตา จิตวิวัฒนา จำนวน 30,000 บาท
2. คุณสุรพล โตวิวัฒน์ จำนวน 20,000 บาท
3. บริษัท ไทยโฮมแคตตาล็อค จำกัด จำนวน 10,000 บาท
4. ร้านไอแก๊ส จำนวน 5,000 บาท
5. คุณจักรมาลา ไกรฤกษ์ และครอบครัว จำนวน 3,000 บาท
6. คุณเชวงศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล จำนวน 3,000 บาท
7. บจก.หงษ์ทองออโต้แก๊ส จำนวน 2,000 บาท
8. บจก.โตโย 2009 เซอร์วิส จำนวน 2,000 บาท
9. ปั๊มแก๊ส NRB จำนวน 2,000 บาท
10. คุณนพพร บำรุงเวช และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท
11. คุณดวงฤดี จิตวิวัฒนา จำนวน 2,000 บาท
12. คุณอัษฎา เจริญกุล จำนวน 2,000 บาท
13. คุณวรรณา ตั้งบรรยงค์ จำนวน 2,000 บาท
14. คุณสุนทร เจริญสุข จำนวน 2,000 บาท
15. คุณนิธิกร วิตต์ธาดานนท์และครอบครัว จำนวน 2,000 บาท
16. คุณชาย (ASM) จำนวน 1,553 บาท
17. บจก.Tiger Automotive จำนวน 1,400 บาท
18. พนักงาน บจก.โตโยต้าบัสส์ (เกษตรนวมินทร์) จำนวน 1,132 บาท
19. บริษัท เพาเวอร์แก๊สพลัส จำกัด จำนวน 1,000 บาท
20. บจก.จีออโต้แก๊ส เซอร์วิส จำนวน 1,000 บาท
21. บจก.สยามอินเตอร์แม็กเนจ จำนวน 1,000 บาท
22. ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ เอส.ที.ระยอง จำนวน 1,000 บาท
23. หจก.คล่องกิจยนตการ จำนวน 1,000 บาท
24. TA GAS & Service จำนวน 1,000 บาท
25. BOOSTER GAS จำนวน 1,000 บาท
26. คาร์ แม็กซ์วิลล์ จำนวน 1,000 บาท
27. ปูริดา ออโต้แก๊ส จำนวน 1,000 บาท
28. อุดมธนะแอร์ จำนวน 1,000 บาท
29. คุณรัฐธยศ เจียรประดิษฐ์ จำนวน 1,000 บาท
30. คุณดวงใจ จิตวิวัฒนา จำนวน 1,000 บาท
31. คุณเมตตา จิตวิวัฒนา จำนวน 1,000 บาท
32. คุณพ่อสุชัย คุณแม่สุดารัตน์ เยี่ยมสวัสดิ์ จำนวน 1,000 บาท
33. คุณธนกฤต เป็นสุขและครอบครัว จำนวน 1,000 บาท
34. คุณเจษฎา ทรัพย์สมบูรณ์ จำนวน 1,000 บาท
35. คุณชัยวัตน์ ประชาพรพิสันต์ จำนวน 1,000 บาท
36. คุณสุนทรีย์ คุณธรรมสถิต จำนวน 1,000 บาท
37. คุณอนันต์ชัย จันทรัตน์และครอบครัว จำนวน 1,000 บาท
38. คุณชัยวัฒน์ เรณูรส จำนวน 1,000 บาท
39. พนักงานกลุ่มบริษัททีโอ จำนวน 961 บาท
40. น.ส.กัญจน์ชญา โสมภา จำนวน 834 บาท
41. Ant บดินทร์ จำนวน 750 บาท
42. PP AUTOGAS SERVICE จำนวน 500 บาท
43. เอส วี การาจ จำนวน 500 บาท
44. เศรษฐกิจยนต์ จำนวน 500 บาท
45. คุณนิธิวดี-คุณอภิรักษ์ เจริญอักษร จำนวน 500 บาท
46. คุณพัตรา อรุโณทัยพิพัฒน์ จำนวน 500 บาท
47. คุณยุพิน ไม้ประเสริฐ จำนวน 500 บาท
48. คุณสุชาญ จำนวน 500 บาท
49. ด.ช.รชค ทองไพวรรณ และครอบครัว จำนวน 400 บาท
50. คุณสตางค์ (ASM) จำนวน 400 บาท
51. คุณสรัญญา สราญชาติ จำนวน 200 บาท
52. คุณนิตยา คลูเอ้ จำนวน 200 บาท
53. คุณพรศักดิ์ จำนวน 200 บาท
54. คุณต้อง CRC จำนวน 200 บาท
55. ด.ช.รพีภัสสร์ เยี่ยมสวัสดิ์ จำนวน 102 บาท
56. คุณธีรวัฒน์ วิศวจรรยา จำนวน 100 บาท
57. คุณธนวัฒน์ และครอบครัว จำนวน 100 บาท
58. คุณธนเดช วุฒิกุลธนชัย จำนวน 100 บาท
59. เงินสดจากกล่องทำบุญ จำนวน 1,277 บาท