กลุ่มบริษัททีโอ ร่วมกับ สคช. จัดสอบสมรรถนะช่างติดตั้งระบบแก๊สแอลพีจีครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่  2  มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ทีโอ จำกัด หรือ ศูนย์บริการ AC Service Center ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ทำการจัดสอบประเมินสมรรถนะ “อาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2” เพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และเพิ่มศักยภาพของช่างติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC  โดยการสอบครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทำการทดสอบจากทั่วประเทศเกือบ 50 คน

มาตรฐานอาชีพช่างติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ชั้น 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ การสาทิศการทำงานและลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย

  • การระบุระเบียบปฏิบัติในสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
  • การใช้เครื่องมือพื้นฐานตามข้อกำหนดและเครื่องมือวัดในการบริการยานยนต์
  • การตรวจและเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้ง
  • การติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ก๊าซระบบดูด
  • การตรวจสอบการติดตั้งและปรับตั้งเครื่องยนต์สำหรับอุปกรณ์ก๊าซระบบดูด

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณมานิตย์ บุญยืน

โทร. 090-665-9787

Line ID : @acautogas