AC เริ่มมาตรการจัดการผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย

บริษัท AC S.A. ประเทศโปแลนด์ ผู้ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สำหรับระบบแก๊สรถยนต์ ออกจดหมายส่งตรงถึงตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง เพื่อรวมพลังต่อต้าน และเอาผิดผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง หรือเลียนแบบผลิตภัณฑ์ STAG หรือ AC Autogas โดยข้อความในจดหมายได้กล่าวไว้ว่า

AC S.A. กำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการต่อสู้กับธุรกิจผิดกฎหมาย การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ STAG ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน

เราขอให้ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านร่วมมือกับเราในการตอบโต้กับสินค้าปลอม ซึ่งเป็นสินค้าที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้ โดยสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในกรณีที่ได้รับการเสนอขายของปลอม กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์ [email protected] หลังจากได้รับการยืนยัน ให้คุณตกลงซื้อของปลอมไว้ เราจะทำการชำระคืนค่าใช้จ่ายให้ ในกรณีที่คุณพบรถยนต์ที่ติดตั้งของปลอม  กรุณาถ่ายภาพรถยนต์พร้อมป้ายทะเบียน ของปลอมที่ติดตั้งอยู่ และเอกสารรับรองการจดทะเบียนและการติดตั้ง (หากเป็นไปได้) หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งมาให้เรา เพื่อที่คุณจะส่วนหนึ่งในการช่วยต่อสู้กับผลิตภัณฑ์ปลอม

ข้อควรทราบ:

เครื่องหมายการค้า "STAG autogas systems" ซึ่งใช้ในผลิตภัณฑ์ของ AC S.A. เป็นเครื่องหมายที่มีการจดทะเบียนระหว่างประเทศ รวมถึง WIPO และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้นการคัดลอกและใช้เครื่องหมายการค้าในสินค้าที่ไม่ได้ผลิตโดย AC S.A. จึงเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของ AC S.A.

อีกทั้ง AC S.A. เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ STAG ซึ่งเป็นแบรนด์ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สำหรับระบบแก๊สรถยนต์ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการผลิต จัดจำหน่าย และขายปลีกผลิตภัณฑ์โดย AC S.A. แต่เพียงผู้เดียว การขาย (รวมถึงการติดตั้ง) ผลิตภัณฑ์ AC S.A ปลอม ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ ทำให้เกิดความรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง และสร้างความเสียหายต่อ AC S.A. ตามข้อบังคับระหว่างประเทศและข้อบังคับของโปแลนด์"

ในการนี้ บริษัท ไซออนเทค จำกัด ในนามผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ AC Autogas อย่างถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ขอความร่วมมือทุกท่าน หากท่านใดพบเห็นหรือทราบแหล่งที่มาหรือเบาะแสของผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย หรือต้องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ กรุณาติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-941-9509 หรือ อีเมล์ [email protected]