รูปแบบใหม่ของการประชุม STAG

ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา AC ได้เชิญตัวแทนของอู่ และตัวแทนจำหน่ายในโปแลนด์เข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีม STAG และจะได้รับข้อมูลความรู้ในเชิงลึก แนวทางการให้บริการแบบมืออาชีพ และวัตถุดิบต่างๆ สำหรับจัดทำสื่อโฆษณา

โดยการประชุมในรูปแบบใหม่นี้ มีพื้นฐานมาจากการอบรม ระยะสั้นที่มีหัวข้อหลากหลายโดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง และจัดขึ้นในห้องอบรมหลายๆ ห้องในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นที่นิยมค่อนข้างมาก การประชุมนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วม และมีช่างเทคนิคกว่า 200 คนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

งานนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างอู่และตัวแทนจำหน่ายกับทีมงานของ AC S.A. ความนิยมของกิจกรรมที่จัดแยกออกมาในขณะที่มีงานแสดงสินค้า GasShowนั้นมีมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้

ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา AC ได้เชิญตัวแทนของอู่ และตัวแทนจำหน่ายในโปแลนด์เข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของทีม STAG และจะได้รับข้อมูลความรู้ในเชิงลึก แนวทางการให้บริการแบบมืออาชีพ และวัตถุดิบต่างๆ สำหรับจัดทำสื่อโฆษณา

โดยการประชุมในรูปแบบใหม่นี้ มีพื้นฐานมาจากการอบรม ระยะสั้นที่มีหัวข้อหลากหลายโดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง และจัดขึ้นในห้องอบรมหลายๆ ห้องในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นที่นิยมค่อนข้างมาก การประชุมนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วม และมีช่างเทคนิคกว่า 200 คนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

งานนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างอู่และตัวแทนจำหน่ายกับทีมงานของ AC S.A. ความนิยมของกิจกรรมที่จัดแยกออกมาในขณะที่มีงานแสดงสินค้า GasShowนั้นมีมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้